O společnosti

Společnost Business ekonomy, s.r.o. je česká obchodní společnost, která vznikla v dubnu roku 2011. Společnost poskytuje komerčnímu sektoru (malým a středním podnikům) služby v těchto hlavních oblastech – vedení komplexního účetnictví a mezd, poradenství v oblasti účetnictví, personální agenda, zpracování podkladů pro daňová přiznání všech typů daní, správa pohledávek, zakládání nových společností (s.r.o., a.s.) dle požadavků klienta, převody podnikání z fyzických osob na osoby právnické (s.r.o. či a.s.), likvidace společností, organizování valných hromad, přeměny společností (fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka). Našim cílem je poskytování komplexních řešení na profesionální úrovni s využitím dlouholetých zkušeností a znalostí v oblasti auditu, tedy kontroly účetnictví středních a velkých obchodních společností, majetkových akvizicí a přeměn společností. Preferujeme jednoznačně individuální přístup ke klientovi a maximální znalost jeho podnikatelské problematiky. Zprostředkovateli dalších služeb pro naše klienty bývají často advokátní kanceláře, notáři, daňoví poradci, auditoři, banky nebo jiné finanční instituce.