Organizování valných hromad

Dle zákona o obchodního korporacích je každá společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost povinna organizovat valnou hromadu nejméně jednou ročně. S valnými hromadami se pojí celá řada více či méně podstatných povinností a dokumentů. Opominutí provedení takových povinností či dokumentů může v budoucnu mít nepříjemné důsledky nejen pro celou obchodní společnost, ale i pro členy jejích orgánů, akcionáře či společníky (např. neplatnost usnesení valné hromady, povinnost náhrady vzniklé škody nebo vrácení již vyplaceného podílu na zisku apod.). Zajišťujeme organizaci valných hromad (svolání, uspořádání a vedení valné hromady včetně právního servisu, zápis z valné hromady, provedení změn ve společenské smlouvě či stanovách společnosti, zajištění přítomnosti notáře).