Účetní poradenství

V oblasti účetního poradenství Vám zpracujeme pravidla pro účtování či vnitřní účetní předpisy (směrnice). Dále pak poradenství při zavádění účetních a mzdových programů či revize chodu mzdové účtárny a účetního oddělení. Postaráme se o kontrolu vašeho účetnictví prostřednictvím supervize. Ověříme, zda je účetnictví řádně vedeno a v souladu se všemi legislativními normami. Naše účetní supervize zahrnuje také kontrolu nastavení účetních a ekonomických systémů.