Zakládání nových společností

Zajišťujeme založení zcela nových obchodních společností (s.r.o. či a.s.) dle vašich požadavků a potřeb, bez obchodní historie. Neriskujete žádné potenciální skryté závazky nebo předchozí zápisy v obchodním rejstříku jako u ready-made společností. Vzhledem k možným rizikům z pohledu dluhů, které můžou časem vyplynout. Založení společnosti v České republice je považováno za poměrně časově i finančně nákladný proces, během kterého je třeba překlenout administrativní a právní úskalí. Z tohoto důvodu nabízíme našim klientům službu založení firmy na míru tak, aby mohli odstartovat své podnikání bez zbytečných komplikací a administrativní zátěže. Při procesu založení společnosti vyřídíme za klienta veškeré náležitosti a zajistíme zápis nové firmy do obchodního rejstříku. Nové společnosti rovněž vyřídíme potřebná živnostenská oprávnění či koncese a požadované registrace k daním (daň z příjmu, DPH, srážková daň apod.). Garantujeme odborný servis v celém průběhu registrace firmy a dokončení zápisu v obchodním rejstříku.